pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
telefon centrali: 22 54-21-400
telefon recepcji: 22 54-21-200
fax: 22 849-74-84, 849-35-13
E-mail: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
Tel.: 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

National Institute of Public Health – NIH
Director General

Grzegorz Juszczyk, MPH, Ph.D.
Phone.: +48 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Dane adresowe do przelewu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
NIP: 525-000-87-32

Regon: 000288461

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Numer konta dla płatności krajowych:
93 1130 1017 0080 1180 2020 0001

Numer konta dla płatności zagranicznych:
IBAN: PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001
(SWIFT: GOSKPLPW)