| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kierownik projektu naukowego BEKi

Dr med. Paweł Stefanoff
Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepieńą
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-13-88
Fax (22) 542-13-94
E-mail: pstefanoff@pzh.gov.pl

Koordynator projektu naukowego BEKi

Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-12-41
Fax (22) 542-13-94
E-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

Współpracownicy

Jolanta Rudowska
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-12-41
Fax (22) 542-13-94
E-mail: jrudowska@pzh.gov.pl

Małgorzata Głuchowska
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-13-72
Fax (22) 542-13-94
E-mail: mgluchowska@pzh.gov.pl

Współpracownicy spoza NIZP-PZH

Lek. med. Jakub Baran

Mgr zdrowia publicznego Katarzyna Bury-Zielińska

Lek.med. Michał Farkowski

Lek med. Michał Karliński

Mgr zdrowia publicznego Justyna Marszałkowska

Mgr zdrowia publicznego Grażyna Skolimowska

Mgr zdrowia publicznego Artur Walkiewicz

Skip to content