| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Czym można uzasadnić prowadzenie projektu badawczego w odniesieniu do choroby, na którą od wielu lat stosuje się uodpornienie poprzez masowe szczepienia?

Krztusiec należy do grupy ostrych chorób zakaźnych o charakterze nawracającym i jest przyczyną poważnych zachorowań. Choroba występuje tylko u ludzi, natomiast najczęściej chorują dzieci. Jednakże postacie poronne krztuśca mogą występować u osób dorosłych, starszych dzieci, a także dzieci uprzednio szczepionych. Pomimo wyraźnego spadku zachorowań na krztusiec wśród dzieci na skutek wprowadzenia obowiązkowych szczepień, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat obserwowany jest znaczący wzrost zachorowań na tę chorobę, także wśród uprzednio zaszczepionej populacji. Ponadto obserwuje się przesunięcie występowania zachorowań do starszych grup wieku (zwłaszcza 10-14 lat, ale także osób dorosłych), zarówno w sytuacji spadku jak i wzrostu zapadalności na krztusiec w skali całego kraju. Sytuacja powyższa stanowi odbicie spadku odporności na krztusiec wynikającej z wydłużaniem się czasu upływającego od ostatniego szczepienia i rozszerzania się zachorowań w grupach słabiej uodpornionych. Uważa się, że przesunięcie zachorowań na krztusiec do starszych grup wieku przyczyniło się do powstania nowego rezerwuaru tej choroby, który niewątpliwie stwarza zagrożenie dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Aktualnie uważa się, że dane dotyczące rozpowszechnienia krztuśca w Polsce są prawdopodobnie niedoszacowane, zwłaszcza wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Wynika to m.in. z faktu, że przewlekający się kaszel, będący wiodącym objawem choroby, rzadko diagnozowany jest w kierunku zakażenia pałeczkami krztuśca, czy para-krztuśca. W świetle przedstawionej sytuacji przeprowadzenie niniejszego badania pozwoli ocenić zapadalność na krztusiec w populacji generalnej. A następnie w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce opracować rekomendacje dotyczące profilaktyki. Pozostawienie nie zdiagnozowanych przypadków krztuśca skutecznie utrudnia eliminacji tej choroby w Polsce, stanowiącej istotny problem zdrowotny.

Skip to content