| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kleszczowe zapalenie mózgu Kzm – oznaczanie p-ciał w klasie IgG (ELISA)


Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/S Kierunek Badania:  kleszczowe zapalenie mózgu IgG Sposób dostarczenia materiału do badań:  Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  14

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  tel. 22 54 21 285

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content