| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Komunikat w sprawie możliwości zlecania badań w kierunku koronawirusa z Wuhan

 Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i w związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości zlecenia NIZP-PZH badań w kierunku koronawirusa z Wuhan (2019nCoV) Instytut uprzejmie informuje, że badania w tym kierunku wykonywane są dla celów epidemiologicznych i przyjmowane będą tylko próbki od pacjentów wskazanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Information for foreign clients.

Due to numerous calls for information on COVID-19 diagnostics on request, the NIPH-NIH kindly informs that according with the national sanitary-epidemiological regulations, laboratory diagnostics for SARS-CoV-2 (COVID-19) is provided by the NIPH-NIH for epidemiological purposes only. Samples from infectious (communicable) diseases dedicated hospitals (wards) will be solely accepted for examinations. The proper local State Sanitary Inspector shall be informed prior to sample delivery to NIPH-NIH. Please be aware that samples from individuals will be rejected.

Skip to content