| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja „Czy stać nas na palenie w pracy?”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Czy stać nas na palenie w pracy?”, organizowanej przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH. Konferencja odbędzie się 30 sierpnia 2018r., o godzinie 10:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Konferencja inauguruje działania Pracodawców RP i NIZP-PZH w ramach realizacji ogólnopolskiego programu: „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Konferencja „Czy stać nas na palenie w pracy?” odbędzie się po przeprowadzonej diagnozie sytuacji wyjściowej firm w Polsce. W konferencji udział wezmą przedstawiciele firm, środowisk biznesu i otoczenia biznesu, instytucji/organizacji zdrowia publicznego, instytucji rządowych i samorządowych, instytucji społecznych, organizacji zagranicznych i mediów.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi przedsiębiorcom, że firmy- jako liderzy przyszłości, dbają o zdrowie pracowników. Jest to swojego rodzaju element budowania wizerunku organizacji i sposób na wyróżnienie się wśród konkurencji. Ponadto celem wydarzenia jest również podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, objętymi projektem w zakresie działań na rzecz profilaktyki antynikotynowej w zakładach pracy oraz zwiększenie wiedzy na temat inicjatyw i działań podejmowanych przez pracodawców ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy.

Formularz rejestracyjny na konferencję jest dostępny pod poniższym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVCYOHrrUD2ccc5jaWUfiXZJOM_08MP2Vp2Lgzqr9axZ8Orw/viewform

Program konferencji

Zaproszenie na konferencję 

 

Skip to content