| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja naukowa “Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”

 

24 października 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”. Wydarzenie będzie poświęcone zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej.

Podczas konferencji omówione zostaną także przewidywane trendy zdrowotne społeczeństwa z uwzględnieniem zachodzących zmian demograficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Przedyskutowane zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony zdrowia.

Konferencja „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro” jest drugą z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających obchody 100-lecia Instytutu. Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane przy współpracy: Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patroni medialni: Polskie Radio i TVP3 Warszawa. Mecenasem Głównym Jubileuszu jest PKN Orlen.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski – 21 listopada 1918 roku. Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in.

• ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski,
• monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu,
• zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom,
• badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs,
• promocję zdrowia oraz prewencję chorób,
• zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia.

Działania te są w dużym stopniu związane z realizacją zadań Narodowego Programu Zdrowia.

NIZP-PZH prowadzi szkolenia w obszarze problematyki zdrowia publicznego, wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Formularz rejestracyjny:

http://100lat.pzh.gov.pl/zdrowie-polakow-wczoraj-dzis-i-jutro-pazdziernik-2018/

Skip to content