| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapraszamy na warsztaty dla osób powyżej 60 roku życia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny serdecznie zaprasza już od 22 października na warsztaty organizowane w całej Polsce dla osób powyżej 60 roku życia. Tematyka spotkań będzie koncentrować się wokół edukacji i profilaktyki urazów, czyli jak zadbać o swój organizm, by jak najdłużej cieszyć się sprawnym ciałem i bezpiecznie funkcjonować we własnym mieszkaniu.

Dlaczego edukacja jest ważna?

Żyjemy coraz dłużej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku w Polsce, przeciętne trwanie życia mężczyzn 74,4 lata, natomiast mieszkanki zarówno miast, jak i wsi, żyły średnio 81,9 lat. Dłuższe życie wiąże się nie tylko z większa ilością czasu dla bliskich czy realizowaniu hobby, ale także ze zmianami w naszym organizmie, które często niestety osłabiają nasz organizm, a to powoduje wzrost liczby urazów. Dlatego w ramach programu „EDUKACJA ZDROWOTNA W PROFILAKTYCE URAZÓW I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA”, finansowanego przez Narodowy Program Zdrowia, w całej Polsce zostanie przeprowadzonych kilkanaście warsztatów, dla 1000 uczestników, podczas których prowadzący opowiedzą o zmianach jakie zachodzą w organizmie oraz jak zadbać o siebie, by jak najdłużej sprawnie funkcjonować i cieszyć się życiem. Zapisy prowadzone są na: https://aktywnysenior.exposupport.pl/ oraz telefonicznie: tel.  22 379 23 10.

Jak zmienia się organizm po 60 r. ż. i co jest przyczyną urazów?

Najczęściej do urazu wśród osób powyżej 60. roku życia dochodzi w wyniku upadku. Upadki zaś w znaczący sposób obniżają jakość życia, ponieważ są główną przyczyną utraty ogólnej sprawności. Utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała wymaga ciągłej współpracy zmysłu wzroku z mózgiem oraz mięśniami. Z wiekiem wzrasta ryzyko doświadczania upadków, gdyż zmniejsza się zdolność kontroli równowagi. Na ogólną sprawność, nad którą należy pracować składa się:

Wzrok – z wiekiem pogarsza się ostrość widzenia, dlatego badanie wzroku oraz używanie odpowiednich okularów jest bardzo istotnym elementem profilaktyki przeciwupadkowej osób starszych.
Stawy – ruchomość stawów zmniejsza się, ale nierównomiernie w poszczególnych stawach i często ograniczenie dotyczy określonego kierunku ruchu w danym stawie. Zaburzenia ruchomości stawów wpływają na ograniczenie aktywności i udziału w codziennym życiu osób starszych.
Mięśnie – wraz z wiekiem, dochodzi do zmniejszania masy mięśni, na skutek ich wyniszczenia. Może to spowodować pogorszenie sprawności ruchowej. Dlatego zalecane są ćwiczenia oporowe (siłowe), których skuteczność jest udowodniona. Pomóc może także odpowiedni sposób odżywania.
Ciśnienie krwi – bardzo ważnym czynnikiem ryzyka upadku są nagłe spadki ciśnienia tętniczego krwi, w momencie gdy zmieniamy pozycję z leżącej albo siedzącej na stojącą. Występują one aż u 16% osób w podeszłym wieku, a ich częstość może zwiększyć się nawet dwukrotnie przy okazji leczenia nadciśnienia tętniczego.
Inne choroby – spośród chorób często występujących w podeszłym wieku, ryzyko upadku zwiększają schorzenia neurologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, choroby narządu ruchu, choroby metaboliczne, choroby żołądkowo-jelitowe, choroby układu moczowo-płciowego oraz zaburzenia związane z psychiką.

Do upadków dochodzi najczęściej w domu, nawet do 60%, podczas codziennych czynności np. mycia okien, czy wymiany żarówki. W domach opieki dochodzi aż do 45-67% urazów, co jest spowodowane nie tylko ogólnie niższą sprawnością osób, ale przede wszystkim – wyższą zgłaszalnością. 20% upadków ma miejsce w szpitalu, co jest spowodowane innym rozmieszczeniem przedmiotów w przestrzeni.

Jakie są niektóre konsekwencje upadków?

złamania: ok. 5% upadków kończy się złamaniem; najczęściej złamaniom ulegają: szyjka kości udowej, kość promieniowa, żebra, kości nadgarstka, staw skokowy lub kolanowy;
inne obrażenia ciała: ok. 10-20% upadków kończy się ciężkim obrażeniem tkanek miękkich: poważne urazy mózgu (m.in. wstrząśnienie mózgu), krwiaki wewnątrzczaszkowe, stłuczenia, pęknięcia kości, skręcenia w obrębie stawu;
zespół poupadkowy: spadek aktywności po doznanym upadku – strach i lęk przed kolejnym upadkiem i jego konsekwencjami. Następstwem tego jest ograniczenie aktywności życiowej, nieopuszczanie domu, prowadzi to do zmniejszenia sprawności fizycznej i tym samym do zwiększenia ryzyka upadku. Zespół poupadkowy dotyka wielu osób. Zdarza się także, że występuje on nawet u osób, które były świadkiem czyjegoś upadku lub obserwowały skutki upadku u kogoś;

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na warsztaty!

Zapisy oraz informacje o terminach i miejscach poszczególnych warsztatów są dostępne na stronie https://aktywnysenior.exposupport.pl/ lub przez telefon:  22 379 23 10.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem pt. „Urazy wśród osób powyżej 60-go roku życia”, który wkrótce dostępny będzie na stronie https://www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/

Publikacja powstała w ramach programu „EDUKACJA ZDROWOTNA W PROFILAKTYCE URAZÓW I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Kontakt dla mediów:

Monika Wróbel-Harmas
tel. 22 54 21 415
mail. mwrobel-harmas@pzh.gov.pl

Skip to content