| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

11.07.2018 Konferencja prasowa – Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy

Konferencja prasowa – Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy

Szanowni Państwo,

11 lipca br. o godzinie 12:00 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały wytyczne przygotowane przez Zespół Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH, mające posłużyć do opracowania planów pandemicznych, protokołów i procedur postępowania dla placówek medycznych w Polsce, na okoliczność wystąpienia pandemii grypy.

Ponadto zaprezentowane zostały również podsumowania epidemiologiczno-wirusologiczne grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018, oparte na systemie globalnego nadzoru nad grypą, w którym Polska uczestniczy od 1957 r., ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania infekcjom, wielonarządowym powikłaniom pogrypowym oraz zgonom.

NOTKA PRASOWA

Konferencja prasowa: 11.07.2018r., godz. 12:00

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH, ul. Chocimska 24, sala 307

Notatka prasowa dotycząca opracowania wytycznych do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy

Od najdawniejszych czasów grypa dziesiątkowała ludzką populację. Była i ciągle jest przyczyną wielu tragedii. W wyniku pojawienia się szczepu pandemicznego, wobec którego społeczeństwo ma niewielką lub zerową odporność oraz nie jest dostępna szczepionka, w wielu miejscach na świecie dochodzi do rozległych epidemii. Wirus grypy pandemicznej nierzadko ma zdolność do łatwego rozprzestrzeniania się w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka. Trudno jest przewidzieć, kiedy nastąpi następna pandemia grypy, jaki będzie jej zasięg oraz konsekwencje.

W przypadku pandemii placówki służby zdrowia będą musiały się zmierzyć z wieloma problemami wynikającymi z braków kadrowych, niedoborem łóżek, przerwami w dostawach środków ochrony indywidualnej, leków i szczepionek. W celu złagodzenia skutków pandemii grypy w sektorze służby zdrowia, niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia pandemii i powzięcie odpowiednich kroków, mających na celu przygotowanie placówek medycznych wszystkich szczebli na wypadek wystąpienia pandemii grypy.

W kwietniu 1999 r. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała plan działań na wypadek wystąpienia pandemii wraz z wyraźnym poleceniem sporządzenia planów krajowych. Pierwszy projekt Krajowego Planu Działania dla Polski na Wypadek Wystąpienia Kolejnej Pandemii Grypy lub Zagrożenia Atakiem Bioterrorystycznym został opracowany w 2001 r. przez Zespół Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH. Był on podstawą do opracowania pierwszego polskiego planu pandemicznego.

11 lipca br. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane będą wytyczne przygotowane przez Zespół Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH, mające posłużyć do opracowania planów pandemicznych, protokołów i procedur postępowania dla placówek medycznych w Polsce, na okoliczność wystąpienia pandemii grypy. Ponadto zaprezentowane będzie również podsumowanie epidemiologiczno-wirusologiczne grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018, oparte na systemie globalnego nadzoru nad grypą, w którym Polska uczestniczy od 1957 r., ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania infekcjom, wielonarządowym powikłaniom pogrypowym oraz zgonom

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy

 

Skip to content