| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja poświęconą przyszłości pacjentów z cukrzycą

Konferencja poświęconą przyszłości pacjentów z cukrzycą
25 września 2017 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbyła się konferencja: „Diagnoza obecnej sytuacji i kierunki zmian: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Cukrzyca 2017”. Konferencja współorganizowana była przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Instytut Komunikacji Zdrowotnej.

https://cukrzyca2017.evenea.pl/

W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2,5 mln osób. Jak wygląda sytuacja pacjentów? Co zrobić, aby poprawić jakość opieki nad nimi?

Instytut Komunikacji Zdrowotnej był inicjatorem konferencji poświęconej przyszłości pacjentów z cukrzycą, która odbędzie się 25 września w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 24.

Do debaty poświęconej nowoczesnym terapiom i edukacji pacjentów zaproszeni zostali wybitni eksperci ochrony zdrowia oraz liderzy organizacji pacjenckich, działających w obszarze diabetologii.

Wśród gości pojawili się m.in. Profesor Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Bogusław Okopień, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologiczne oraz Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Dyskusję poprzedziły wystąpienia ekspertów zdrowotnych dotyczące priorytetów i wyzwań w diabetologii z perspektywy pacjenta i zostały zaprezentowane najnowsze dane epidemiologiczne.

Wszystkich pacjentów oraz członków organizacji pacjenckich zaprosiliśmy do udziału w warsztacie medialnym pt. “Media o zdrowiu, czyli jak skutecznie komunikować?”.

 

Skip to content