| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży” 29-30.11.2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”, objętej honorowym patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- PZH, która odbędzie się w Uniejowie, w dniach 29-30.11.2018r.

Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży – ogólnopolski program

„Zdrowa i aktywna gmina”

Fundacja „Misja Medyczna” – jako główny organizator ogólnopolskiego programu „Zdrowa i aktywna gmina” zaprasza do udziału w konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”, która odbędzie się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, w dniach 29-30 listopada 2018 roku.

Celem organizowanego wydarzenia jest: zwrócenie uwagi przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego jaki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna, przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz prezentacja „dobrych praktyk” w profilaktyce leczenia otyłości.

W trakcie konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie zakończyć otyłość wśród dzieci i młodzieży?”

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej – jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich a także do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, osób odpowiedzialnych za tworzenie programów prozdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, liderów organizacji działających na rzecz zdrowego stylu życia i kultury zdrowotnej

Zapraszamy do wspólnej debaty nad stworzeniem skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, nad możliwymi działaniami w zakresie edukacji i leczenia choroby, która w coraz większym stopniu dotyka właśnie dzieci i młodzież.

Zapraszamy także do dyskusji nad pytaniami związanymi z tworzeniem przez samorządy polityk zdrowotnych w zakresie profilaktyki leczenia otyłości, tworzeniem programów aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży również w ramach zajęć pozaszkolnych. Wnioski i rekomendacje w zakresie działań zmierzających do zakończenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wypracowane podczas konferencji zostaną przekazane, m.in. do Ministra Zdrowia oraz instytucji, które objęły patronat nad naszym wydarzeniem.

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji:

• Otyłość jako problem społeczny.
• Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, możliwe rozwiązania.
• Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości wśród dzieci i młodzieży.
• Leczenie otyłości w populacji dziecięcej – doświadczenia polskie oraz światowe.
• Programy zdrowotne – dobre praktyki.
• Organizowanie skutecznych programów zdrowotnych i profilaktycznych.
• Uzależnienia – ocena ryzyka występowania uzależnień behawioralnych, np. palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania używek, telefonu komórkowego i Internetu.

Zapraszamy na stronę: www.zdrowaiaktywnagmina.pl

Krzysztof Suszek
Dyrektor Programu „Zdrowa i Aktywna Gmina”

Pobierz komunikat

Skip to content