| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”

W dniach 03-05.06.2023 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB brał udział w Kongresie „Nauka dla Społeczeństwa”. Ideą Kongresu było przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa w naszym kraju. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

Przez wszystkie dni, w auli Politechniki Warszawskiej odwiedzający mogli zapoznać się istotnymi informacjami dotyczącymi działalności Instytut jak i również innych placówek. W sobotę tj.03.06 na terenie przed gmachem głównym Politechniki zorganizowane zostało Miasteczko Zdrowia, w którym można było skorzystać z różnych porad ekspertów dotyczących zdrowia i profilaktyki, wykonać niektóre badania czy poddać się testom przesiewowym i diagnostycznym. Eksperci NIZP PZH – PIB wykonywali analizy składu ciała i oraz udzielali porad dietetycznych.. Konferencji towarzyszyły sesje z wykładami ekspertów i naukowców. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru poprowadziła wykład pt.” Jakie choroby zakaźne aktualnie nam zagrażają”, natomiast dr Joanna Neuhoff-Murawska oraz dr Katarzyna Wolnicka, z Zakładu Edukacji Żywieniowej wygłosiły wykład pt. ”Zdrowy talerz, a rozwój poznawczy, wyniki w nauce i zachowanie dzieci i młodzieży”.

Konferencję zakończyło uroczyste wręczenie, przez Ministra Edukacji i Nauki, statuetek Państwowym Instytutom Badawczym za dotychczasowe osiągnięcia naukowe.  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB otrzymał Nagrodę w kategorii A w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021.

Skip to content