| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

NIZP PZH Państwowym Instytutem Badawczym

10 lipca 2021 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nadające Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – PZH status państwowego instytutu badawczego (PIB).  

„Status PIB to dla NIZP PZH dowód uznania dla ponad stu lat naszego aktywnego udziału w budowaniu systemu zdrowia publicznego w Polsce” – podkreśla Dyrektor Instytutu dr hab. Grzegorz Juszczyk. „To również kolejny, po połączeniu z Instytutem Żywności i Żywienia, krok w naszym rozwoju, dający możliwość kompleksowego prowadzenia i rozbudowy działalności naukowo-badawczej, a także wspierania decyzji dotyczących zdrowia Polaków” – wyjaśnia dyr. Juszczyk.

Rozporządzenie z 25 czerwca 2021 określiło zadania Instytutu szczególnie ważne dla planowania i realizowania polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli.

Instytut jako PIB będzie prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne (w tym BSL3 o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa biologicznego) oraz  laboratorium bezpieczeństwa żywności.  

Oprócz tego NIZP PZH – PIB będzie m.in. kontrolował jakość szczepionek i surowic, monitorował sytuację epidemiologiczną w kraju w zakresie chorób zakaźnych i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz w ramach rozwoju systemu EpiBaza. Ważny obszar działalności Instytutu to stałe monitorowania stanu zdrowia i sposobu odżywiania się ludności w Polsce.

Symbolem zmiany statusu prawnego NIZP PZH na państwowy instytut badawczy jest nowy logotyp Instytutu. Forma graficzna logo NIZP PZH – PIB zbudowana jest wokół skrótu historycznej nazwy „PZH”. Kształtem nawiązuje do konturów Polski, jako symbolu ogólnokrajowego zasięgu działalności Instytutu oraz do tarczy, symbolizującej misję Instytutu – ochronę zdrowia Polaków.

Kontakt:
Biuro Dyrektora NIZP PZH – PIB
dyrektor@pzh.gov.pl

O NIZP PZH­ – PIB:

Instytut jest wiodącą placówką naukową zajmującą się kompleksowo badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i wdrożeniowymi z zakresu nauk o zdrowiu, dostosowanymi do potrzeb systemu zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia.

Dotyczy to w szczególności monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywiania człowieka, promocji zdrowia, epidemiologii, diagnostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i surowców uzdrowiskowych.

W lutym 2020 roku w struktury NIZP PZH włączony został Instytut Żywności i Żywienia. W czerwcu 2021 roku NIZP – PZH otrzymał status państwowego instytutu badawczego i otrzymał nazwę: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. 

Skip to content