| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

odczyn neutralizacji


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Wirus polio wywołuje nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Według współcześnie używanej definicji poliomyelitis jest podejrzewane w każdym przypadku ostrego porażenia wiotkiego włącznie z zespołem Guillain-Barre. Odporność powstaje na skutek zakażeń bezobjawowych i objawowych szczepami dzikimi lub wywodzącymi się ze szczepów atenuowanych, a także w wyniku szczepień ochronnych szczepionkami atenuowanymi i inaktywowanymi. Przeciwciała neutralizujące są typowo swoiste dla poszczególnych typów serologicznych poliowirusów. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  Oznaczenie to polega na wykrywaniu przeciwciał znoszących zakaźność trzech typów poliowirusów i wykonuje się ją w hodowli komórek. Kierunek Badania:  Oznaczanie przeciwciał dla 3 typów wirusa polio Sposób przygotowania pacjenta:  Nie potrzebuje przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik podaje miano przeciwciał dla każdego serotypu wirusa i jest ono przedstawione jako ostatnie rozcieńczenie neutralizujące zakażoną hodowlę w 50%. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  Magdalena Wieczorek, tel. 22 54 21 230 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content