| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Salmonella – bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa,1 próbka


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Bezobjawowe zakażenie pałeczkami Salmonella lub Shigella nie jest chorobą jednak wyklucza wykonywanie pracy w której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby np. pracujące w handlu lub w przemyśle spożywczym Wskazania do badania:  Badania na nosicielstwo Salmonella i Shigella wykonywane jest u osób zdrowych, w celu dokonania przez lekarza medycyny pracy właściwego wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, przed rozpoczęciem przez te osoby nauki lub podejmowaniem pracy przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenie na inne osoby

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02 Kierunek Badania:  Nosicielstwo Salmonella lub Shigella Sposób przygotowania pacjenta:  W przypadku gdy u badanego konieczne było zastosowanie leczenia antybiotykiem lub innymi lekami przeciwbakteryjnymi należy przed pobraniem próbki kału do badania na nosicielstwo odczekać co najmniej 5 dni Sposób pobrania materiału:  Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań). Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału lub w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania w probówce z podłożem transportowym. Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wyhodowanie pałeczek Salmonella lub Shigella co najmniej z jednej spośród trzech badanych próbek kału świadczy o nosicielstwie tych bakterii. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  3-4 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni.

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 5421242 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Aby wykluczyć nosicielstwo pałeczek Salmonella lub Shigella konieczne jest badanie trzech próbek kału pobranych w trzech kolejnych dniach. To badanie nie jest wykonywane u osób z biegunką dla których przewidziany jest posiew ogólny

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content