| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych E.coli (EPEC), werotoksynotwórczych E.coli (VTEC), Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas – bakteriologiczne badanie kału dzieci do lat 2 z biegunką na obecność chorobotwórczych pałeczek (posiew + PCR)


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, biegunkotwórczymi tj. werotoksycznymi lub enteropatogennymi pałeczkami E.coli są chorobami odzwierzęcymi o ostrym lub przewlekłym przebiegu, charakteryzującymi się wystąpieniem biegunki (również z krwią), bólów brzucha, niekiedy wymiotów i gorączki. W przypadku jersioniozy dodatkowym objawem mogą być powiększone węzły chłonne w obrębie jamy brzusznej. W przypadku niektórych patogenów zakażenie może dać poważne powikłania (reaktywne zapalenie stawów, zapalenie spojówek, zapalenie cewki moczowej, zespół hemolityczno-mocznicowy). Wskazania do badania:  Wodnista, śluzowa lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec, ból brzucha i towarzyszące tym objawom wymioty lub gorączka, podejrzenie zakażenia przewodu pokarmowego występujące u niemowlęcia lub małego dziecka do 2 roku życia (ostre objawy zatrucia pokarmowego u innych osób spożywajacych te same produkty). W przypadku wyhodowania z kału pałeczek E. coli badanie jest rozszerzane o określenie chorobotwórczych właściwości szczepu czyli obecności enteropatogennych lub werotoksycznych pałeczek okrężnicy (EPEC, VTEC).

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02, PB-12-LEB/ZP ed.02: 2015.01.19 Sposób przygotowania pacjenta:  Próbka pobrana przed podaniem antybiotyku i innych leków przeciwbakteryjnych Sposób pobrania materiału:  Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu) albo z jednorazowej pieluchy, pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika, przede wszystkim z miejsc zawierających krew, śluz, ropę. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań). Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału. Gdy jest to niemożliwe próbka musi być dostarczona w probówce z podłożem transportowym, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania. Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wyhodowanie patogennych bakterii z kału świadczy o zakażeniu. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  3-4 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni

Informacje dodatkowe


Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 54121246 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Akredytacja na badanie : Posiew tak, PCR nie.
W przypadku wyhodowania patogennych bakterii możliwe jest zlecenie dodatkowego badania tj. określenia wrażliwości patogenów na antybiotyki (tzw. antybiogramu).Określenie chorobotwórczych właściwości E. coli jest wykonywane metodą PCR:

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content