| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Serodiagnostyka twardzieli – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Twardziel to choroba zakaźna, wywoływana przez pałeczkę twardzieli – Klebsiella rhinoscleromatis. Twardziel jest przewlekłym, swoistym zapaleniem wytwórczym górnych dróg oddechowych. Najczęściej dotyczy ona jamy nosowej jak również jamy ustnej, gardła, krtani, rzadko tchawicy i oskrzeli Wskazania do badania:  Cechą charakterystyczną twardzieli jest powstanie twardych jak chrząstka nacieków zapalnych. Nacieki te mogą być rozlane lub ograniczone. Jej umiejscowienie jest także charakterystyczne i dotyczy jam górnych dróg oddechowych. Najczęstszym objawem twardzieli jest niedrożność nosa i bardzo często w jamie nosowej stwierdza się lepką, wydzielinę o nieprzyjemnym zapachu.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  odczyn ELISA, PB-01-LEB/DS ed. 03:2013.01.07 Kierunek Badania:  twardziel Sposób przygotowania pacjenta:  W dniu pobrania krwi dopuszcza się lekki posiłek Sposób pobrania materiału:  krew żylna pobrana na skrzep nie mniej niż 2 ml, surowica w objętości nie mniej niż 0,5 ml. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Próbka krwi powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5 st. C (+/- 3 st. C). Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej – 20 st. C i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Interpretacja wyników badania zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta testu Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 30 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, mgr Natalia Rokosz-Chudziak, tel: 225421325, 225421247 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content