| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

STI, STD (choroby przenoszone drogą płciową) – molekularne wykrywanie Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, U. urealyticum/parvum, G. vaginalis, HSV 1/2 w materiale klinicznym (real time PCR, metoda jakościowa)


Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Informacje dodatkowe


 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content