| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wydział statystyk Medycznych Narodowego Instytutu Higieny

O WYDZIALE STATYSTYK MEDYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Zakład Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny, we współpracy z WHO European Center for Environment and Health Instytutem RIVM w Bilthoven (Holandia), utworzył bazę danych o osobach pracujących w dziedzinie szeroko rozumianej Epidemiologii Środowiskowej.

PUBLIKATORY PZH

Roczniki PZH

Przegląd epidemiologiczny

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia

BULIETYNY ROCZNE PZH / GIS

Szczepienia ochronne w Polsce

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce

GEENET

Baza danych posłuży do stworzenia forum dla wymiany informacji o pracach naukowych i działaniach, które mają miejsce w kraju i na świecie w różnych dziedzinach na styku problematyki zdrowia i środowiska. Baza ta w miarę rozwoju łączności komputerowej (E-Mail, Internet) będzie podstawą do włączenia Polski do Global Environmental Epidemiology Network – Euro. Baza będzie tutaj dostępna po uzyskaniu zgody, (na umieszczenie danych osobowych) od osób, które zgłosiły swój akces do uczestniczenia w Sieci GEENET – Polska.

GEENET jest Siecią (tworzoną) dla przekazywania informacji o działalności naukowej, organizacyjnej i administracyjnej w dziedzinie szeroko pojętej Epidemiologii Środowiskowej (ang. Evironmental Epidemiology). W Sieci tej poprzez strony WWW przekazywane będą wszelkie dostępne aktualnie informacje dotyczące problematyki Epidemiologii Środowiskowej w kraju i zagranicą.

W miarę tworzenia odpowiednich stron WWW GEENET w krajach uczestniczących w Sieci udostępniane zostaną odpowiednie adresy w tych krajach.

Dostępnym obecnie adresem jest adres GEENET Global Environmental Epidemiology Network oraz Environmental Health Letter. 

DODATKOWE DOKUMENTY

Komunikaty o stanie zanieczyszczenia w Polsce

Lista uczestników sieci GEENET

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Skip to content