| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

O-OZP-22-10/4/21 – Usługa konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63 oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert NIZP-PZH

Zał. nr 1 do zaproszenia – OPZ PPOŻ

Zał. nr 2 do zaproszenia Wzór Umowy

Zał. nr 3 do Zaproszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 4 do Zaproszenia – wzór oświadczenia

Skip to content