| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

O-OZP-22-10/4/21 – Usługa konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63 oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty Zaproszenie do składania ofert NIZP-PZH Zał. nr 1 do zaproszenia - OPZ PPOŻ Zał. nr 2 do zaproszenia Wzór Umowy Zał. nr 3 do Zaproszenia -…

Możliwość komentowania O-OZP-22-10/4/21 – Usługa konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63 oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie została wyłączona

A-AZ-22-100/12/20 – Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia dwóch ekspertów w ramach realizacji zadań projektu europejskiego JA iPAAC WP 7 „Informacja o raku i rejestry”

Zawiadomienie o wynikach Ogłoszenie 100-20 Zał. nr 1 do Ogłoszenia - for. zgł. 1 Zał. nr 1 do Ogłoszenia - for. zgł. 2 Załącznik nr 1 do OPZ_TASK_7_2_STUDY PROTOCOL Załącznik…

Możliwość komentowania A-AZ-22-100/12/20 – Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia dwóch ekspertów w ramach realizacji zadań projektu europejskiego JA iPAAC WP 7 „Informacja o raku i rejestry” została wyłączona

A-AZ-22-128/11/20 – Zakup i dostawa sprzętu małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

Unieważnienie Zaproszenie A_AZ_22_128_11_20 Zał. nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy Zał. nr 1A do zaproszenia - formularz cenowy Zał. nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia Zał. nr…

Możliwość komentowania A-AZ-22-128/11/20 – Zakup i dostawa sprzętu małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 została wyłączona

A-AZ-22-60/11/20 – Dostawa systemu do analizy żeli i blotów ChemiDoc XRS+ System/Image Lab Software

Informacja o wyborze Wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia z dnia 24 11 2020 Wzór umowy po zmianie z dnia 24 11 2020 r Zał nr 1 po zmianie z dnia…

Możliwość komentowania A-AZ-22-60/11/20 – Dostawa systemu do analizy żeli i blotów ChemiDoc XRS+ System/Image Lab Software została wyłączona

A-AZ-22-84/11/20 „Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24”

Wybór oferty Zaproszenie Zał. nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy Zał. nr 1A do zaproszenia - Formularz Cenowy Załącznik 2 do zaproszenia - OPZ Zał. nr 3 do Zaproszenia…

Możliwość komentowania A-AZ-22-84/11/20 „Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24” została wyłączona

A-AZ-22-86/11/20 Przygotowanie do druku dostarczonego manuskryptu „Raport na temat aktywności fizycznej w Polsce. Narodowe rekomendacje” w dwóch wersjach – produkcyjnej do druku oraz wersję opublikowaną do umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną przygotowane w plikach pdf)

Zawiadomienie o wynikach Ogłoszenie Zał. nr 1 do Ogłoszenia - form. zgł

Możliwość komentowania A-AZ-22-86/11/20 Przygotowanie do druku dostarczonego manuskryptu „Raport na temat aktywności fizycznej w Polsce. Narodowe rekomendacje” w dwóch wersjach – produkcyjnej do druku oraz wersję opublikowaną do umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną przygotowane w plikach pdf) została wyłączona

A-AZ-22-378/10/20 (powtórka) Ekspert do oceny, korekty zbioru danych, sformułowaniu hipotez badawczych i dokonaniu analiz statystycznych

Zawiadomienie o wynikach (1) Ogłoszenie Zał. nr 1 do Ogłoszenia - for. zgł.

Możliwość komentowania A-AZ-22-378/10/20 (powtórka) Ekspert do oceny, korekty zbioru danych, sformułowaniu hipotez badawczych i dokonaniu analiz statystycznych została wyłączona
Skip to content