| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-84/11/20 „Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24”

Wybór oferty

Zaproszenie

Zał. nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 1A do zaproszenia – Formularz Cenowy

Załącznik 2 do zaproszenia – OPZ

Zał. nr 3 do Zaproszenia – wzór oświadczenia

Zał. nr 4 do zaproszenia – Istotne postanowienia umowy

Skip to content