| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-86/11/20 Przygotowanie do druku dostarczonego manuskryptu „Raport na temat aktywności fizycznej w Polsce. Narodowe rekomendacje” w dwóch wersjach – produkcyjnej do druku oraz wersję opublikowaną do umieszczenia na stronie Internetowej Instytutu (obydwie zostaną przygotowane w plikach pdf)

Zawiadomienie o wynikach

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do Ogłoszenia – form. zgł

Skip to content