| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-184/10/20 – Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

Wybór oferty

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Rysunek nr 1 do PFU – Rzut sutereny -założenia koncepcyjne

Rysunek nr 2 do PFU

Załącznik nr 1A do zaproszenia – Formularz Cenowy 184 10 20

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia -PFU – wymiana instalacji elektrycznej

Zał nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał nr 4 wzór umowy

Skip to content