| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-156/10/20 – Usługa udostępnienia systemu do obsługi procesu laboratoryjno-diagnostycznego w NIZP-PZH w zakresie badań na COVID-19 wraz z jego wdrożeniem i usługą utrzymania

Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty

Odpowiedzi na pytania

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

Zał nr 2 do zaproszenia – OPZ

Zał nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał nr 4 do zaproszenia – wzór umowy

Skip to content