| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-337/10/20 – Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej

Sprostowanie wyboru ofert

Wybór oferty z dnia 16.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania

Zaproszenie

Zał nr 1 do Zaproszenia – formularz ofertowy

Zał 1A do oferty – wykaz asortymentowo cenowy

Zał 2 do Zaproszenia – OPZ

Zał nr 3 do Zaproszenia – wzór oświadczenia

Zał nr 4 do zaproszenia – wzór umowy

Skip to content