| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Postępowanie art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r., pod nazwą: „Przegląd i naprawa konserwacyjna dachów budynków NIZP-PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie”.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał nr 1A do zaproszenia – formularz cenowy

Zał nr 2 do zaproszenia – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał nr 2A – Przedmiar dach 09

Zał nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał nr 4 istotne postanowienia umowy WZÓR

Zał nr 5 wykaz usług

Skip to content