| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-54/10/20 – Zaprojektowanie i wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia ofert A AZ 22 54 10 20

Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do zaproszenia – Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy

Zał nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Zał nr 5 wykaz osób

Rysunek nr 1 do PFU – założenia koncepcyjne

Rysunek nr 2 do PFU

Skip to content