| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-78/9/20 Rozbudowa zintegrowanego narzędzia do modelowania epidemii HIV na podstawie danych z nadzoru epidemiologicznego o moduł dotyczący modelowania wpływu migracji

Wybór oferty

Modyfikacja

Zaproszenie

Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał nr 2 do zaproszenia – OPZ

Zał nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał nr 4 do zaproszenia – Wzór umowy

Zał nr 5 do zaproszenia – Wykaz usług

Zał nr 6 do zaproszenia – Wykaz osób

Skip to content