| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-149/9/20 – Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach Zwierzętarni NIZP-PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał. nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 1A do zaproszenia – formularz cenowy

Zał. nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał. nr 4 do zaproszenia projekt umowy

Zał. 2A do zaproszenia – Przedmiar PDF Zwierzętarnia

Zał. nr 2 do zaproszenia – STWiOR

Skip to content