pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-98/9/20 „Wykonanie po 500 badań EIA w klasie IgG i IgM kierunku COVID-19 oraz utworzenie banku do 3 tysięcy surowic pobranych od uczestników badania realizowanego przez NIZP – PZH”

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Zał nr. 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał nr. 2 do zaproszenia – OPZ

Zał nr. 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał nr. 4 do zaproszenia – istotne postanowienia umowy _KJ (3)

Skip to content