| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-55/10/20 – Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach Zwierzętarni NIZP-PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert z dnia 07 10 2020 r.

Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do zaproszenia – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do zaproszenia – STWiOR

Załącznik 2A do zaproszenia – Przedmiar PDF Zwierzętarnia

Załącznik nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Załącznik nr 4 do zaproszenia – wzór umowy

Skip to content