| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-10/9/20 „Realizacja telefonicznego badania ankietowego dotyczącego rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób przewlekłych wśród mieszkańców Polski”

Wybór oferty

Zaproszenie

Odpowiedzi na pytania

Zał. nr 2 do zaproszenia OPZ po modyfikacji

Zmiana terminu na składanie ofert

Zał. nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 2 do zaproszenie – OPZ

Zał. nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał. nr 4 do zaproszenia – istotne postanowienia umowy

Zał. nr 5 do zaproszenia – wykaz usług

Zał. nr 6 do zaproszenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Skip to content