| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-378/10/20 (powtórka) Ekspert do oceny, korekty zbioru danych, sformułowaniu hipotez badawczych i dokonaniu analiz statystycznych

Zawiadomienie o wynikach (1)

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do Ogłoszenia – for. zgł.

Skip to content