| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-128/11/20 – Zakup i dostawa sprzętu małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

Unieważnienie

Zaproszenie A_AZ_22_128_11_20

Zał. nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 1A do zaproszenia – formularz cenowy

Zał. nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do zaproszenia – wzór oświadczenia

Zał. nr 4 do zaproszenia – Istotne postanowienia umowy

Skip to content