| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Poradnia Chorób Metabolicznych jest jednostką specjalistyczną w zakresie leczenia zaburzeń w gospodarce lipidowej i otyłości oraz chorób towarzyszących. Działalność diagnostyczno-lecznicza prowadzona jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja (zapisy i informacje) od poniedziałku do piątku

– osobiście w godz. 9.00-15.00,
– telefonicznie pod nr 22 55 09 692 w godz. 11.00-15.00.

Kierownik Poradni:
prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek; tel. 22 55 09 785

Z-ca kierownika Poradni:
lek. med. Małgorzata Stroniawska-Woźniak; tel. 22 55 09 953

Skip to content