| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii metodą real-time PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Toksoplazmoza-pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Żywicielem ostatecznym są koty domowe i niektóre kotowate. Żywicielem pośrednim są wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem oraz ptaki. Do zarażenia człowieka dochodzi najczęściej przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa oraz wody zanieczyszczonej oocystami. Zarażenie kobiety ciężarnej może spowodować chorobę płodu. Wskazania do badania:  kieruje lekarz specjalista

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  reakcja łańcuchowa polimerazy z detekcją w czasie rzeczywistym (real-time PCR) (PB-11/EP/M) Kierunek Badania:  Toksoplazmoza Sposób przygotowania pacjenta:  brak szczególnych wskazań, prosimy o informację dotyczącą zastosowanej terapii lekowej Sposób pobrania materiału:  materiał należy pobrać do sterylnych pojemników przystosowanych do transportu materiału biologicznego Sposób dostarczenia materiału do badań:  "Pobrany materiał należy dostarczyć do badania jak najszybciej po pobraniu lub przechowywać w chłodzie, nie wolno zamrażać!Schłodzony materiał nadaje się do diagnostyki w ciągu 3-4 dni od pobrania.Materiał powinien być starannie zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu do PPM." Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik uznaje się za pozytywny jeśli obraz krzywych topnienia próby badanej odpowiada obrazowi krzywych topnienia kontroli pozytywnej zawierającej DNA pasożyta Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 3 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr n. biol. Ruslan Salamatin tel.22 5421220 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content