| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

WYTYCZNE I REKOMENDACJE DLA LABORATORIÓW PODDAJĄCYCH SIĘ WERYFIKACJI WYNIKÓW BADAŃ TESTÓW MOLEKULARNYCH W KIERUNKU COVID-19 z dnia 02.02.2021 r.

Badanie weryfikujące wykonywane jest nieodpłatnie dla 15 próbek oraz dodatkowych próbek, o które w toku weryfikacji może zostać poproszone oceniane laboratorium. W przypadku planowania wykonania kolejnego sprawdzenia przez laboratorium już pozytywnie ocenione prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z laboratorium NIZP-PZH (kontakt e-mail pbeis@pzh.gov.pl).

Obecna praktyka bywa taka, że niektóre laboratoria weryfikują się parokrotnie obciążając system i konsumując środki. Nie ma takiej potrzeby merytorycznej, poza skrajnymi indywidualnymi przypadkami, np. na prośbę PIS lub Organu założycielskiego w ramach pokontrolnych.

 

Pobierz wytyczne:

WYTYCZNE DLA LABORATORIÓW PODDAJĄCYCH SIĘ WERYFIKACJI WYNIKÓW BADAŃ TESTÓW MOLEKULARNYCH W KIERUNKU COVID-19 z dnia 02.02.2020r.

Załącznik nr 1

REKOMENDACJE NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2Warszawa 02.11.2020r.

Skip to content