| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

“Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się” – zaproszenie na debatę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza na Debatę “Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się”, która odbędzie się w dniu   14 listopada 2018 w Warszawie.

Debata organizowana jest w ramach projektu “Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się. Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki urazów i upadków – czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. Upadki to jedna z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Stanowią tym samym znaczący problem społeczny.

Ze względu na stale rosnącą liczbę osób starszych, organizacja opieki senioralnej staje się wyzwaniem a zapewnienie bezpieczeństwa w opiece i funkcjonowaniu seniorów koniecznością. Zagadnienia poruszane w ramach debaty dotyczyć będą wyzwań demograficznych oraz organizacyjnych, a także opieki stacjonarnej i domowej względem osób starszych.

Wypracowane w trakcie debaty rekomendacje zostaną zebrane i wydane w formie raportu będącego solidnym podłożem dla wytyczania kierunków przyszłym działaniom.

Harmonogram debaty
9:30 Otwarcie debaty – dr n. med. Grzegorz Juszczyk Dyrektor NIZP-PZH
9:45 Wprowadzenie do debaty
10:15 I panel – Wyzwania demograficzne i organizacyjne opieki senioralnej
11:00 Przerwa kawowa
11:30 II panel – Opieka stacjonarna nad seniorami
12:15 III panel – Terapia i opieka domowa seniora
13:00 Podsumowanie
13:15 Lunch

Udział w  debacie jest bezpłatny

Materiały do pobrania:

Zaproszenie
Program debaty

Skip to content