| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapobieganie zakażeniom HCV

Zakażenia wirusem HCV, odpowiedzialnym za wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), stanowią od lat jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego w obszarze chorób zakaźnych, zarówno w kraju, jaki i za granicą. Do zakażeń HCV dochodzi w wyniku przeniesienia wirusa z krwi osoby zakażonej do organizmu osoby zdrowej bezpośrednio przez krew lub skażone nią narzędzia zabiegowe i podawane w formie iniekcji preparaty lecznicze oraz kosmetyczne. Szczególnie wysokie ryzyko zakażenia HCV występuje u osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach. W Polsce szacuje się, że liczba osób przewlekle zakażonych HCV może sięgać 200 tys., a blisko 80% tych osób jest nieświadoma zakażenia. Przeciw WZW-C nie można się zaszczepić. Te fakty pokazują skalę problemu zakażeń HCV dla zdrowia publicznego w kraju oraz uzasadnią podjęcie wszelkich środków, aby zapobiec szerzeniu się WZW-C. Dlatego niezmiernie ważne jest ścisłe przestrzeganie procedur zapewniających aseptykę wykonywania wszelkich zabiegów medycznych i kosmetycznych (kolczykowanie, tatuaże, dermabrazja i nastrzykiwanie), przebiegających z naruszeniem ciągłości skóry i błon śluzowych. Konieczne jest społeczne uświadomienie problemu HCV, pokazanie czynników ryzyka i sposobów ich ograniczenia oraz ustawiczne doskonalenie wiedzy kadr medycznych i osób wykonujących zabiegi upiększające ciało. Przykłady skoordynowanej realizacji wspomnianych wyżej działań zostały opisane w publikacji „Projekt KIK/35 – Zapobieganie zakażeniom HCV – jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce”. Projekt ten współfinansowany był przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia. Podtrzymywanie i rozwijanie działań zainicjowanych w trakcie realizacji Projektu KIK/35, powiązane z dostępnymi od 2015 roku nowoczesnymi terapiami WZW-C, może doprowadzić do ograniczenia, a być może również eliminacji HCV w Polsce i innych krajach, co jest celem działań zainicjowanych przez WHO.

Pobierz publikację

„Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce, 2017; red. M. J. Wysocki, A. Zieliński, R. Gierczyński

Skip to content