| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty naszych kwartalników.

Roczna prenumerata “Roczników Państwowego Zakładu Higieny” wynosi 120 zł, „Przeglądu Epidemiologicznego” również 120 zł. Obie pozycji to uznane wydawnictwa naukowe.

Zamówienia i pytania prosimy kierować na adres: biblioteka@pzh.gov.pl lub telefonicznie (22) 54 21 264.

Czasopismo “Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” wydawane jest od 1950 roku. Jego tematyką są badania związane z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka zdrowotnego, zdrowia publicznego i innych obszarów związanych z naukami o zdrowiu. Stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z tego zakresu. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe i krótkie doniesienia oraz recenzje książek. Kwartalnik ten wydawany jest w języku angielskim.
 
„Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological Review” jest kwartalnikiem, którego pierwsze zeszyty ukazały się w 1920 r., od roku 1947 jest wydawany nieprzerwanie a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych, prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, prace z zakresu zdrowia publicznego i historii tych dziedzin. W Kronice epidemiologicznej zamieszczane są raporty o sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce. Od 2022 r. w dziale Laboratoryjna Mikrobiologia Medyczna publikowane są prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne.

Skip to content