| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

12.06.2018 Konferencja Naukowa „100 lat wśród patogenów”

Konferencja Naukowa „100 lat wśród patogenów” – 12.06.2018 r.

12 czerwca 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbyła się konferencja naukowa pt. „100 lat wśród patogenów”. Wydarzenie było poświęcone tematyce zakażeń wywoływanych przez różne patogeny oraz roli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ich diagnozowaniu, monitorowaniu i zwalczaniu. Szczególnie uwzględnione zostało znaczenie immunoprofilaktyki w tym zakresie. Poruszone były również zagadnienia niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz możliwości zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

Konferencja „100 lat wśród patogenów” była pierwszą z trzech zaplanowanych konferencji uświetniających obchody 100-lecia Instytutu. Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane są przy współpracy Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patroni medialni: Polskie Radio i TVP3 Warszawa. Mecenasem Głównym Jubileuszu jest PKN Orlen.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski – 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dziś jego aktywność obejmuje ochronę zdrowia ludności poprzez działania takie jak:

• prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia,

• monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu,

• zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom,

• zapobieganie przewlekłym chorobom niezakaźnym, których wzrost zapadalności jest związany przede wszystkim ze stylem życia i wpływem czynników środowiskowych,

• badania jakości surowic i szczepionek, promocja szczepień,

• promocja zdrowia i prewencja chorób przewlekłych oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia,

• wykonywanie ekspertyz dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego i wskazywania sposobów unikania zagrożeń,

• wydawanie Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej.

NOTKA PRASOWA:

W dniu 12.06.2018 roku w ramach obchodów 100 – lat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ‘100 lat wśród patogenów’. W trakcie wykładów przedstawiono wkład NIZP-PZH w zwalczanie chorób zakaźnych na przestrzeni ostatnich 100 lat oraz wyzwania i zagrożenia, z którymi będzie trzeba się zmierzyć w nadchodzących latach. Pokazano negatywny wpływ ruchów antyszczepionkowych i wskazano, że dalszy spadek szczepień grozi powrotem chorób, które w chwili obecnej są bagatelizowane z uwagi na ich brak (poliomyelitis) względnie bardzo niewielką liczbę zachorowań (odra). Podkreślono, że bardzo niebezpieczny w skutkach może być spadek zaszczepienia przeciwko wzwB. Wskazano, że zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV), wbrew uprzednim przypuszczeniom, nie należą w naszym kraju do rzadkości a brak diagnostyki oraz badań dotyczących krążenia tego wirusa w populacji stanowi problem dla transplantologii. Nie cieszy również brak spadku liczby nowych zakażeń HIV w Polsce. Przedstawione zostały problemy zarażeń pasożytniczych, a przede wszystkim tasiemczyc. Podkreślono znaczenie odpowiedniego mycia warzyw i owoców i to nie tylko leśnych (jagody, poziomki) ale również z plantacji (maliny, truskawki) w zapobieganiu tym zarażeniom.

Tematyka konferencji dotyczyła nie tylko skutków niekorzystnego dla człowieka działania mikroorganizmów. Wykład na temat mikrobiomu człowieka wskazał, jak wielką rolę odgrywa zróżnicowanie mikroorganizmów żyjących w naszych jelitach i że zakłócenie ich równowagi jest powodem poważnych schorzeń, w tym otyłości, zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego czy też rozwojem choroby nowotworowej. Prezentacja na temat wirusów onkolitycznych pokazała, że nawet patogeny mogą spełniać pozytywną rolę dla człowieka. Przedstawione zostały bardzo obiecujące wyniki badań nad zastosowaniem zmienionych genetycznie wirusów w terapii nowotworów w powiązaniu lub bez ze stosowaną obecnie chemioterapią.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA:

http://100lat.pzh.gov.pl/podsumowanie-konferencji-100-lat-wsrod-patogenow/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Zaproszenie

Plakat

Program

Skip to content