| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

16-04-2018 Studia dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Na UKSW rusza rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych dla studentów i absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne, rekomendowany przez NIZP-PZH. Studia dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia powstały z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz Polskiej Federacji Szpitali. Idea kierunku spotkała się z zainteresowaniem i wsparciem ze strony wielu uczestników systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, a uruchomienie studiów jest odpowiedzią na bardzo aktualne zapotrzebowanie systemu, m.in. na nowe zawody medyczne, które przejmą od lekarzy i pielęgniarek nadmiar obciążeń administracyjnych. Studia MKOZ mają charakter unikatowy, bowiem są to pierwsze studia tego typu na polskim rynku uniwersytecko-edukacyjnym, a jednocześnie charakteryzuje je niezwykle duży wymiar praktyczny. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu sfery kosztowej-efektywności, jakości oraz ciągłości opieki nad pacjentem, związanej m.in. z:
⦁ monitorowaniem procedur medycznych;
⦁ wspomaganiem kadry medycznej;
⦁ doradzaniem pacjentom;
• koordynowaniem procesów zachodzących w placówkach medycznych
⦁ pracy na rzecz instytucji finansujących ochronę zdrowia;
⦁ wytyczaniu aktualnych standardów;
⦁ informowaniu o zmianach na rynku ochrony zdrowia;
⦁ kreowaniu schematów postępowania oraz kultury jakości wśród uczestników systemu.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.ptkoz.org

Zdjęcie: Pixabay

Skip to content