| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Badanie kału dzieci do lat 2 z biegunką na obecność chorobotwórczych pałeczek Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych E.coli (EPEC), werotoksynotwórczych E.coli (VTEC), Vibrio, Aeromonas


Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Kierunek Badania:  Badanie kału dzieci do lat 2 z biegunką na obecność chorobotwórczych pałeczek Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych E.coli (EPEC), werotoksynotwórczych E.coli (VTEC), Vibrio, Aeromonas

Informacje dodatkowe


 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content