| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rozstrzygnięto przetarg na budowę i wdrożenie Systemu ProfiBazy oraz asystę techniczną i usługi rozwojowe

Ikony symblizujące system informatyczny połączone ze sobą

Projekt ProfiBaza – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce wszedł w kolejny etap realizacji. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca systemu informatycznego, który ma kluczowe znaczenie dla całego przedsięwzięcia. 
System ProfiBaza będzie stanowił źródłowy rejestr informacji o interwencjach w zakresie zdrowia publicznego, w tym o programach zdrowotnych realizowanych przez instytucje centralne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Informacje wprowadzane do systemu będą pochodzić od podmiotów opracowujących i realizujących programy zdrowotne oraz interwencje nieprogramowe jak również od podmiotów zbierających takie dane, w szczególności w ramach procesów sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia oraz z procesu oceny projektów programów zdrowotnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz zgłaszania realizacji programów na podstawie rekomendacji AOTMiT.

Umożliwi wprowadzanie informacji o planowanych i realizowanych interwencjach w zakresie zdrowia publicznego pozyskiwanych bezpośrednio od podmiotów opracowujących i realizujących te interwencje.

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu pn. Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBazy oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe jest firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Przetarg był efektem wielomiesięcznych prac zespołu projektowego. Podpisanie umowy odbyło się 28 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Skip to content