| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Udostępniono wersję pilotażową systemu ProfiBaza

W ramach działań projektowych, przystąpiono do udostępniania wersji pilotażowej programu ProfiBaza.

System testować będą wybrane jednostki administracji publicznej, zaangażowane w projekt. Kolejnymi etapami będzie przeprowadzenie testów oraz końcowa konfiguracja modelu wizualizacji danych.

Tworzeniu rozwiązań towarzyszyć będą konsultacje z grupami interesariuszy celem uzyskania produktu odpowiadającego na ich potrzeby.

Skip to content