| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza – podsumowanie konferencji prasowej

Projekt ProfiBaza konerencja

W konferencji uczestniczyli : Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Witosław Klembowski, Kierownik Zadania nr 2, Ewa Urban, Kierownik Zadania nr 1, jak i przedstawiciele instytucji, które są Partnerami w projekcie ProfiBaza: Joanna Głażewska, Naczelnik Wydziału Planowania Programów, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, Ministerstwo Zdrowia, Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Dyrektor Biura Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny.

Na konferencji przedstawiono strukturę projektową, system zarządzania oraz korzyści wynikające z realizacji projektu. Została również podkreślona rola współpracy zaangażowanych instytucji w realizację projektu ProfiBaza (cyfrowego udostępniania informacji) z zakresu profilaktyki chorób i zdrowia publicznego.
Projekt ProfiBaza to znaczący krok w poprawie zdrowia publicznego w Polsce.

Galeria zdjęć:

Skip to content