| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja prasowa “Projekt ProfiBaza – działania początkowe”


ProfiBaza zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję prasową “Projekt ProfiBaza – działania początkowe”, na której przybliżymy Państwu ideę projektu oraz przedstawimy stan trwających już działań.

Konferencja odbędzie się dnia 10 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, ul. Chocimska 24, w Warszawie, sala konferencyjna nr 307.

Program

09:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – 10:05 – Otwarcie
Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH, Przewodniczący Komitetu Sterującego
10:05 – 10:10 – ProfiBaza – przedstawienie struktury projektowej i systemu zarządzania
Piotr Przybylak, Kierownik Projektu ProfiBaza
10:10 – 10:15 – ProfiBaza – korzyści wynikające z realizacji projektu
Ewa Urban, Kierownik Zadania nr 1 projektu ProfiBaza
10:15 – 10:20 – Joanna Głażewska, Naczelnik Wydziału Planowania Programów,
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, Ministerstwo Zdrowia
10:20 – 10:25 – Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska,
Dyrektor Biura Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
10:25 – 10:30 – Państwowa Inspekcja Sanitarna – jako lider zdrowia publicznego – edukacja, profilaktyka chorób i promocja zdrowia
Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny
10:30 – 10:55 – Dyskusja, pytania uczestników

Liczymy na Państwa obecność!


 

Skip to content