pzh@pzh.gov.pl

Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 na podstawie rekomendacji WHO z dnia 18.04.2020r.

Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 na podstawie rekomendacji WHO z dnia 18.04.2020r. opracowane przez Profesor Iwonę Paradowską-Stankiewicz, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Epidemiologii.

Możliwość komentowania Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 na podstawie rekomendacji WHO z dnia 18.04.2020r. została wyłączona

Informacja dotycząca możliwość przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 przez żywność

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności informuje, że nie ma żadnych dowodów na to, że żywność jest źródłem lub może być drogą przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 , który wywołuje COVID-19. Koronawirus 2019-nCoV…

Możliwość komentowania Informacja dotycząca możliwość przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 przez żywność została wyłączona

Zalecenia dla podmiotów leczniczych dotyczące sprawnego przepływu informacji o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19

Kierownikom podmiotów leczniczych zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji do podległych pracowników o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19, oraz ustawicznej aktualizacji stanu wiedzy w zakresie zaleceń/wytycznych dotyczących w szczególności:…

Możliwość komentowania Zalecenia dla podmiotów leczniczych dotyczące sprawnego przepływu informacji o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 została wyłączona