| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacja dotycząca możliwość przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 przez żywność

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności informuje, że nie ma żadnych dowodów na to, że żywność jest źródłem lub może być drogą przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 , który wywołuje COVID-19.

Koronawirus 2019-nCoV to wirus zaliczany do rodziny koronawirusów, do której należą między innymi wirusy SARS-CoV oraz MERS-CoV, które mogą powodować zagrażającą życiu ostrą niewydolność oddechową. Przeprowadzone analizy sposobów rozprzestrzeniania się wirusów SARS-CoV oraz MERS-CoV wskazują, że nie są one przenoszone się przez żywność. Prawdopodobnie koronawirus 2019-nCoV nie różni się od nich pod tym względem i nie może namnażać się w żywności. Badania dotyczące SARS-CoV wykazały, iż do inaktywacji tego wirusa wymagana jest 30 minutowa obróbka cieplna w temperaturze 60ºC.

Dostępne dane wskazują, że koronawirusy (w tym wstępne dane na temat 2019-nCoV) mogą utrzymywać się na powierzchniach plastikowych, metalowych czy szklanych zachowując zdolność do zarażania, przez kilka godzin lub nawet kilka dni. Zależy to od różnych czynników takich jak np. rodzaj powierzchni, temperatura czy wilgotność otoczenia.

W odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywności Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia zapobiegawcze, w tym porady dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych podczas przygotowywania żywności, takich jak częste i staranne mycie rąk, unikanie potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy żywnością gotową do spożycia, a żywnością dalej przetwarzaną (mycie desek do krojenia, noży, blatów roboczych), mycie warzyw i owoców oraz dokładna obróbka cieplna mięsa.   

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf

Należy podkreślić, że w bieżącej sytuacji epidemiologicznej w celu uniknięcia zatruć pokarmowych należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich zasad higieny żywności, w tym dotyczących jej bezpiecznego przechowywania oraz niespożywania żywności przeterminowanej.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Skip to content